Vanliga frågor

Här besvarar jag vanliga frågor och svar. Ställ gärna en fråga i formuläret så
besvarar jag så snart som möjligt.

Jag ska sälja mitt hus. Måste jag besiktiga huset? Visa svar

Nej, en säljare måste inte besiktiga sitt hus inför en försäljning. Däremot är det ganska vanligt idag att så sker. Det finns fördelar för säljare och mäklare att husen är besiktigade innan de läggs ut till försäljning. Dels kan vissa fel åtgärdas i förväg och dels så kan det snabba på försäljningsprocessen. Det är också bra för en köpare att i förväg känna till eventuella fel i ett hus som man är intresserad av. Man får dock inte glömma bart att en köpare alltid har kvar sin undersökningsplikt oavsett om huset redan är besiktigat eller inte.

Jag ska köpa hus. Måste jag anlita en besiktningsman? Visa svar

Nej, ingen husköpare är tvingad att anlita en besiktningsman. Köparen har dock en så kallad undersökningsplikt, vilket innebär att det är köparens ansvar att kontrollera vad man köper. En köpare kan inte i efterhand kräva säljaren på ersättning för fel som är möjliga att upptäcka genom en noggrann kontroll av huset. Förutom själva huset så gäller det även allt övrigt på fastigheten. Rättspraxis visar att det ställs stora krav på en köpare vad gäller undersökningsplikten. En husköpare med mycket goda kunskaper kan således själv utföra sin undersökningsplikt. Min bedömning är att väldigt få husköpare har den erfarenheten och de kunskaper som krävs.

En besiktningsman som arbetar yrkesmässigt med överlåtelsebesiktningar har en betydligt större möjlighet att upptäcka fel och brister i ett hus. En besiktningsman ansluten till SBR har förutom en byggnadsteknisk examen även en flerårig erfarenhet av självständigt arbete och har genomgått SBR:s kurser med återkommande kunskapsåterföring.