Odeholm Byggkonsult i Karlstad

Odeholm Byggkonsult är ett enmansföretag som drivs av mig, Jan-Olof Odeholm. Jag arbetar med överlåtelsebesiktningar, energideklarationer m.m. i Karlstad med omnejd. 

Verksamheten omfattar i första hand överlåtelsebesiktningar i samband med fastighetsöverlåtelser. Verksamheten startade 1998 och innan dess har jag varit verksam inom konsultbranschen med besiktning och byggnadskontroll som huvudsyssla. För att kunna utföra överlåtelsebesiktningar på ett bra sätt krävs god teknisk kunskap och kännedom om hus från olika tidsperioder.

Viktigt är även att ha kunskap om byggnadsmaterial och dess egenskaper, särskilt när dessa utsätts för fukt. Under åren har jag besiktigat ett stort antal hus och därigenom samlat på mig en ovärderlig kunskapsbank. Denna kunskap hjälper mig att analysera ett hus i samband med en överlåtelsebesiktning så att väsentlig information kan komma mina uppdragsgivare till godo. Som egenföretagare finns ett personligt ansvar för att mina uppdrag blir utförda med kundens bästa i focus.
Jag är medlem i ”SBR Byggingenjörerna” och godkänd och listad i SBR:s förteckning över godkända besiktningsmän.