Odeholm Byggkonsult i Karlstad

Odeholm Byggkonsult är besiktningsföretaget Du ska vända Dig till när Du behöver hjälp med en överlåtelsebesiktning. Du kan vara köpare eller säljare.

Överlåtelsebesiktining

För en köpare är överlåtelsebesiktningen ett sätt, att med hjälp av en besiktningsman, skaffa information om ett hus inför ett eventuellt köp och en del i att fullgöra sin undersökningsplikt inför köpet.
För säljare är det numera vanligt att huset besiktigas innan fastigheten läggs ut till försäljning. Besiktningsutlåtandet används då som ett informationsdokument som en köpare kan ta del av inför ett eventuellt köp. En överlåtelsebesiktning är också ett krav om en säljare önskar teckna en försäkring för så kallade dolda fel, även kallad säljarförsäkring.

Läs mer om överlåtelsebesiktining

Energideklaration

Du kan även få hjälp med en Energideklaration om en sådan inte finns. Nyuppförda byggnader, och byggnader som säljs eller hyrs ut, ska ha en giltig energideklaration.

Det är alltid byggnadens ägare som ansvarar för att energideklarationen upprättas. En energideklaration är giltig i 10 år efter den har upprättats.

Läs mer om energideklaration